Proiectul ”De la Timoc la Tisa și la Nistru”, Chișinău

May 3, 2019

În data de 03 mai 2019, secretarul de stat Victor Alexeev a participat la un eveniment prilejuit de proiectul ”De la Timoc la Tisa și la Nistru” organizat de Liceul Teoretic ”Gheorghe Asachi” din Chișinău.

Această amplă acțiune a fost organizată în parteneriat cu mai multe asociații și unități de învățământ din România, Republica Moldova, Ucraina și Serbia, având drept scop activarea unei platforme de discuții în vederea dezbaterii asupra problemelor actuale cu care se confruntă românii care se află în afara granițelor.

În acest context, demnitarul român a supus atenției preocuparea permanentă pe care MRP o acordă problematicii românilor de pretutindeni, acest aspect regăsindu-se și în Strategia Națională pentru Românii de Pretutindeni pentru perioada 2017 – 2020.

Totodată, secretarul de stat a menționat necesitatea cunoașterii drepturilor și obligațiilor românilor aflați peste hotare, subliniind importanța susținerii integrării acestora în comunitățile unde au ales să trăiască şi să muncească. În egală măsură, demnitarul MRP a punctat amplul plan de acțiuni al instituției dedicat diasporei și comunităților istorice, evidențiind programe de tipul ARC 2019, Ziua Iei-Program de distribuție de costume populare, Programul de distribuție de carte românească etc. de care pot beneficia și etnicii românii din jurul granițelor.


DECLARAȚIA UNUI GRUP DE LUPTĂTORI ÎN RĂZBOIUL MOLDO-RUS DIN TRANSNISTRIA PRIVIND SUSȚINEREA CANDIDATULUI USL VICTOR ALEXEEV LA ALEGERILE DIN 9 DECEMBRIE 2012

December 3, 2012

Victor Alexeev  vocea ta in Parlament
Noi, un grup de participanți la conflictul armat de pe Nistru, din vara anului 1992, ne bucurăm de faptul că în ultima perioadă relațiile dintre România și Republica Moldova s-au îmbunătățit atât pe plan politic, cât și cultural și economic. Este și firesc, căci suntem un singur Neam și ne leagă multe: istoria, limba, tradițiile și obiceiurile. Avem valori comune, valorile pentru care noi am luptat cu arma în mână împotriva agresorului rus. Noi înțelegem că Republica Moldova, din momentul desprinderii ei de Moscova și până în prezent, a depins și depinde de sprijinul politic, diplomatic, economic și cultural acordat de Statul Român.

Ne bucurăm că noul guvern al României, desemnat de Uniunea Social Liberală, a contribuit în ultimele luni la o apropiere și mai mare a celor două maluri ale Prutului.
Majoritatea dintre noi și-a redobândit cetățenia română și va vota la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012.

Ca luptători la Nistru și ca cetățeni români, la alegerile parlamentare din Romania din 9 decembrie noi îl susținem pe camaradul nostru Victor Alexeev, candidatul USL pentru Camera Deputaților. Pe Victor Alexeev îl cunoaștem nu din auzite. El a luptat alături de noi, riscându-și viața, pentru Tricolor, pentru Limba Română, pentru pământul nostru strămoșesc. Victor Alexeev a fost tot timpul și a rămas un luptător, un ostaș român la datorie.

Facem apel către toți combatanții din Basarabia, către toți cetățenii români de la răsărit de Prut să se prezinta masiv la alegeri și să voteze candidații USL pentru Parlamentul României. Vrem să avem ca deputat la București un pământean de-al nostru, care cunoaște foarte bine toată gama de probleme pe care le au românii din Basarabia și se bucură de sprijinul actualei și viitoarei alianțe de guvernământ de la București. Programul electoral prezentat de camaradul nostru Victor Alexeev este cel mai bun, venind cu soluții concrete și realiste la problemele noastre arzătoare. Basarabenii merită să aibă un deputat la guvernare, nu în opoziție. Cea mai bună alegere pentru noi este Victor Alexeev.

1 decembrie 2012

Nicolae BÂRLĂDEANU – cavaler al Ordinului “Ștefan cel Mare”, primul președinte al Mișcării Voluntarilor din Republica Moldova
Valentin ȘUGAILOV – Chișinău, cavaler al Ordinului ”Ștefan cel Mare”
Ion VESTE – Zaim, Căușeni, cavaler al Ordinului ”Ștefan cel Mare”
Vasile BOGRIN – Chișinău, cavaler al Ordinului ”Ștefan cel Mare”
Vasile STELEA – Orhei, cavaler al Ordinului ”Credință Patriei”
Vasile ROMAN – Orhei, decorat cu medalia ”Vulturul de Aur”
Alexandru DINTIU – Opaci, Căușeni, decorat cu medalia ”Vulturul de Aur”
Gavriil IVANȚOC – Opaci , Căușeni, decorat cu medalia ”Vulturul de Aur”
Iacob PĂLĂDUȚĂ – Opaci, Căușeni, decorat cu medalia ”Vulturul de Aur”
Vladimir ROTARU – Fârladeni, Căușeni, decorat cu medalia ”Vulturul de Aur”
Sergiu COVALIOV – Hagimus, Căușeni, decorat cu medalia ”Vulturul de Aur”
Constantin MIRCA – Fârladeni, Căușeni, decorat cu medalia ”Vulturul de Aur”
Veceaslav RĂILEANU – Căușeni, decorat cu medalia ”Vulturul de Aur”
Victor TRUHIN – Căușeni, decorat cu medalia ”Vulturul de Aur”
(în total 357 de semnaturi)


MESAJ DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

December 1, 2012

romania tricolor

IUBIȚI FRAȚI ROMÂNI,

Marea Unire a românilor a început la Chișinău, în ziua de 27 martie 1918, când Sfatul Țării a votat revenirea Basarabiei la Patria Mamă România. Acest act de reîntregire națională a fost continuat de unirea Bucovinei cu Regatul României, la 29 noiembrie 1918, iar la 1 decembrie 1918 frații noștri români din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș au desăvârșit ceea ce au început românii basarabeni în același an, cu opt luni înainte.

Anul de grație 1918 a întrupat o idee, un ideal, pe noi nouă redându-ne, de la Nistru pân la Tisa, împlinind voia lui Dumnezeu întotdeauna lucrător în istorie.

Astăzi, pe cele două maluri ale Prutului, toți cei care simțim românește, cu gândul la fapta de vredincie a înaintașilor noștri de la 1918, păstrăm viu idealul sfânt al unității noastre naționale și îl servim cu folos.

În spirit de solidaritate națională, vom lucra zi de zi, cu înțelepciune, eficient și exemplar pentru realizarea visului de aur al înaintașilor noștri!

Trăiască România! Trăiască românii de pretutindeni!

Victor ALEXEEV,
Candidat USL pentru Camera Deputaților

Cristian DAVID,
Candidat USL pentru Senatul României

Chișinău, 1 Decembrie 2012

Ziua Nationala a Romaniei


UNIREA BUCOVINEI CU PATRIA MAMĂ ROMÂNIA

November 28, 2012

Congresul General al Bucovinei întrunit azi, joi în 15/28 noiembrie 1918 în sala sinodală din Cernăuţi, consideră că:

de la fundarea Principatelor Române, Bucovina, care cuprinde vechile ţinuturi ale Sucevei şi Cernăuţilor, a făcut pururea parte din Moldova, care în jurul ei s-a închegat ca stat;

că în cuprinsul hotarelor acestei ţări se găseşte vechiul scaun de domnie de la Suceava, gropniţele domneşti de la Rădăuţi, Putna şi Suceviţa, precum şi multe alte urme şi amintiri scumpe din trecutul Moldovei;

că fii acestei tări, umăr la umăr cu fratii lor din Moldova şi sub conducerea aceloraşi domnitori au apărat de-a lungul secolelor fiinţa neamului lor împotriva tuturor încălcărilor din afară şi a cotropirei păgâne;

că în 1774 prin vicleşug Bucovina a fost smulsă din trupul Moldovei şi cu de-a sila alipită coroanei habsburgilor;

că 144 de ani poporul bucovinean a îndurat suferintele unei acârmuiri străine, care îi nesocotea drepturile naţionale şi care prin strâmbătăţi şi persecuţii căuta să-şi înstrăineze firea şi să-l învrăjbească cu celelalte neamuri cu cari el voieşte să trăiască ca frate;

că în scurgerea de 144 de ani bucovinenii au luptat ca nişte mucenici pe toate cămpurile de bătaie din Europa sub steag străin pentru menţinerea, slava şi mărirea asupritorilor lor şi că ei drept răsplată aveau să îndure micşorarea drepturilor moştenite, isgonirea limbei lor din viata publică, din şcoală şi chiar din biserică;

că în acelaşi timp poporul băştinaş a fost împiedicat sistematic de a se folosi de bogăţiile şi izvoarele de câştig ale acestei ţări, şi despoiat în mare parte de vechea sa moştenire;

dară că cu toate acestea bucovinenii n-au pierdut nădejdea că ceasul mântuirii, aşteptat cu atâta dor şi suferintă va sosi, şi că moştenirea lor străbună, tăiată prin graniţe nelegiuite, se va reîntregi prin realipirea Bucovinei la Moldova lui Ştefan, şi că au nutrit vecinic credinţa că marele vis al neamului se va înfăptui prin unirea tuturor ţărilor române dintre Nistru şi Tisa într-un stat national unitar;

constată că ceasul acesta mare a sunat!

Astăzi, când după sforţări şi jertfe uriaşe din partea Romăniei şi a puternicilor şi nobililor ei aliati s-a întronat în lume principiile de drept şi umanitate pentru toate neamurile şi când în urma loviturilor zdrobitoare monarchia austro-ungară s-a zguduit din temeliile ei şi s-a prăbuşit, şi toate neamurile încătuşate în cuprinsul ei şi-au câştigat dreptul de liberă hotărâre de sine, cel dintâiu gând al Bucovinei desrobite se îndreaptă către regatul României, de care întotdeauna am legat nădejdea desrobirii noastre.

Drept aceea

Noi,

Congresul General al Bucovinei,

întrupând suprema putere a ţării şi fiind investit singur cu puterile legiuitoare,

în numele Suveranitătii naţionale,

Hotărâm:

Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu regatul României.


SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE ROMÂNII DIN BASARABIA

November 20, 2012

Dragii mei români basarabeni, iubiți frați și surori!

Sunt Victor Alexeev și am hotărât, împreună cu prietenii mei de la București, să candidez din partea Uniunii Social Liberale (USL) pentru un mandat de deputat în Parlamentul României.

Am credința că alături de voi eforturile, demersurile, priceperea și energiile mele vor duce la atingerea scopului de unitate, solidaritate și bunăstare materială și culturală a românilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Am fost, sunt și voi fi unionist.  

Am apărat pământul strămoșesc cu arma în mână, în Războiul de pe Nistru, din 1992, și nu m-am temut să-mi dau viața pentru Neam și Țară, pentru Tricolor, pentru Limba Română, pentru valorile noastre românești.

Pentru tot ceea ce am făcut cu dăruire și riscându-mi viața, MGB/KGB de la Tiraspol a intentat un dosar penal, cerând pentru mine 25 de ani de detenție pentru “tentativa de răsturnare a puterii de stat în Republica Moldovenească Nistreană”. Mă onorează că dușmanii de secole ai românilor și-au făcut din mine o țintă vie.

Nu mă voi muta cu traiul la București, voi merge acolo numai pentru ședințele parlamentare și activitate în interesul românilor basarabeni, voi rămâne în schimb alături de alegătorii mei din Basarabia. Este corect ca orice parlamentar să locuiască în circumscripția în care candidează, alături de români, trăind cu grijile și problemele lor de fiece zi.

Nu-mi plac demagogii și cei care își fac capital politic pe seama problemelor pe care le au românii de peste hotare. Îmi plac oamenii de cuvânt și de acțiune, oamenii de caracter.

Am o ofertă concretă, cuprinzătoare, realistă și utilă. Puteți lua cunoștință de Programul meu politic în avantajul românilor din Basarabia și de peste hotare aici, vizitând site-ul meu: https://victoralexeev.wordpress.com/2012/11/18/programul-meu-politic-in-avantajul-romanilor-din-basarabia-si-de-peste-hotare/.

M-am inspirat în alcătuirea Programului meu politic, urmărind realitatea în care trăim, problemele concrete pe care le întâmpinăm, precum și soluțiile juste, constructive și realiste propuse de alți români din Basarabia și din Țară, cărora nu li s-a dat curs până acum.

Prioritatea mea este recunoașterea cetățeniei române pentru toți românii din Basarabia, ținutul Herța și nordul Bucovinei. Cetățenia română – simplu și rapid, fără niciun fel de taxe – este dreptul nostru istoric și constitutional.

Vreau ca peste patru ani orice român din Basarabia să poată spune împăcat: Alexeev a făcut ceva bun pentru mine!

Promit doar ceea ce pot face și fac doar ceea ce folosește Neamului meu și Țării mele.

Am sprijinul garantat al majorității parlamentare a Uniunii Social Liberale, creditată cu 60% din opțiunile de vot ale românilor din Țară.

Am nevoie de sprijinul fiecărui român din Basarabia, căruia îi spun: Voteză util! Ține minte: Votul tău trebuie să ajungă la Putere, nu în Opoziție! Basarabenii trebuie să fie la Putere, nu în Opoziție!

Sunt ca voi și dintre voi! Sunt cu voi și pentru voi!

Așa am fost și voi fi întotdeauna, al vostru,

Victor ALEXEEV

Chișinău, noiembrie 2012


PUNCTE DIN PROGRAMUL MEU POLITIC

November 16, 2012

 


COLONEL DANICU TĂNASĂ. CINE A VRUT SĂ-L “EXECUTE” PE ATAŞATUL MILITAR ROMÂN DE LA CHIŞINĂU?

November 15, 2012

Cea mai mare parte a presei de la Bucureşti a preluat pe nemestecate acţiunea cu iz KGB-ist difuzată de controversata televiziune Publika. Cine a vrut să-l “execute” pe ataşatul militar român de la Chişinău, colonelul Danicu Tănasă?

Col Danicu Tănasă. Cine a vrut să l “execute” pe ataşatul militar român de la Chişinău? armata 2

Col. Danicu Tănasă. Cine a vrut să-l execute pe ataşatul militar român de la Chişinău

Umblă vorba prin târguri, Capitale ale celor două state româneşti, că ar fi mâna lui Vlad Filat. Sau, de ce nu, a ambasadorului României, Lazurca. Iar, în spatele lor, s-ar afla mâna şi mai lungă a Kremlinului. Filat ar fi candidatul ideal, din cauza jocului la două capete, practicat în relaţiile cu UE-România şi cele cu Rusia. Despre Lazurca se pot spune multe, pentru că există şi anumite dubii, pornite, mai ales, din faptul că este un creştin-ortotox afiliat Bisericii Ruseşi, apropiat al Mitropolitului Vladimir. Şi obişnuieşte şi să se spovedească des. E bine, totuşi, să ne ferim de astfel de “sugestii”, pentru că, în lipsă de dovezi, avem parte doar de zgomote. Şi, ca să cităm din seria CSI (Crime Scene Investigation), vorbim de “dovezi circumstanţiale”.

Cu toate acestea, sunt multe semne de întrebare, iar misterul se menţine. Dar, până atunci, să vedem cum a fost “executat” colonelul Danicu Tănasă!

Reporterii Publika Tv, la locul şi timpul potrivit

După ce s-a lansat cu mare tam-tam în Republica Moldova, sub oblăduirea lui S.O. Vîntu (şi a partenerilor săi de afaceri din spaţiul ex-sovietic), ca cea mai tare televiziune de ştiri de la Chişinău, Publika TV s-a transformat treptat, ajungând în prezent o platformă de exprimare a tuturor sentinemtelor anti-româneşti şi pro-ruseşti.

Cine nu este familiarizat cu spaţiul românesc dintre Prut şi Nistru îşi poate da seama rapid despre ce vorbim aici, prin simple cautări Google şi o scurtă trecere în revistă a articolelor publicate pe site. Cine are răbdare poate să urmarească şi transmisiunile în direct pe net, cu simpla condiţie să nimerească şi momentul în care emite în limba română.

Deşi puţin cam lungă, această introducere în temă este mai mult decât necesară, pentru că Publika Tv este cea care a dat în exclusivitate momentul în care ataşatul militar român, colonelul Danicu Tănasă, a fost oprit ilegal de poliţiştii brigăzii rutiere.

Coincidenţa-coincidenţelor, echipa tv era singura prezentă la momentul “flagrantului” din noaptea de sâmbătă spre dumnică.

Automobilul cu numere diplomatice, la volanul căruia se afla ataşatul militar, colonelul Danicu Tănasă, a fost oprit de un echipaj al Poliţiei Rutiere, în timp ce se deplasa pe bulevardul Ştefan cel Mare din Chişinău, anunţa Publika TV. Diplomatul ar fi recunoscut că a consumat băuturi tari. În aerul expirat, alcooltestul “a înregistrat 0,52 promile de alcool”, faţă de limita admisibilă de 0,15. Automobilul diplomatului a fost preluat de reprezentanţii Ambasadei, chemaţi la faţa locului de poliţie.

Cam aşa a sunat exclusivitatea Publika TV.

Ce am putut să vedem în imaginile video? Aproape tot. În mod inexplicabil, poliţiştii de la Chişinău au permis filmarea momentului în care, făcând abstracţie de imunitatea diplomatică, colonelul Danicu Tănasă se supune testului. Am putut vedea cum a dorit să facă şi o declaraţie, dar a renunţat, după ce a văzut sigla Publika TV pe microfonul întins de femeia reporter. Însă, cel mai grav, la Publika TV s-a putut vedea nu numai “bonul” emis de aparatul etilotest, ci şi legitimaţia de serviciu, cu toate datele de identificare şi ecranul telefonului mobil, în momentul în care ataşatul militar suna la Ambasada României, anunţând incidentul.

Isterie în presa de la Bucureşti: Ofiţerul român beat care face ravagii pe străzi

Bineînţeles ştirea a fost preluată de toate publicaţiile din ambele state româneşti. Fiind duminică, subiectul a picat la fix. După modelul “dacă zboară, înseamnă că se mănâncă”, fiecare a început să îşi dea cu părerea, înfierând cu mândrie proletară – impusă deja de Publika Tv – ofiţerul român “beat” şi plin de tupeu, care s-a suit la volan după ce a turnat în el tărie.

Au urmat reacţiile pripite, la presiunea jurnalştilor de la Bucureşti, a ministrului Apărării şi cea a ministrului Afacerilor Externe.

Între timp, tonul a început să se mai domolească, oamenii au început să gândească, în sfârşit. Aşa că şi oficialii şi jurnaliştii au început să fie mai moderaţi în a-şi da cu părerea.

Dar, pentru că nu putea să lipsească şi un dobitoc din această ecuaţie, un anume Breazu, de la Evz, după ce s-a strofocat cumplit, şi-a suflat puţinii creieri în fasole şi a ieşit cu un titlu de senzaţie: “Nu doar diplomaţii ruşi fac ravagii pe şosele. Un ataşat român la Chişinău a fost prins beat la volan”

De la acuzaţii pripite, la recunoaşterea meritelor şi “provocare”

Col Danicu Tănasă. Cine a vrut să l “execute” pe ataşatul militar român de la Chişinău? armata 2

În cele din urmă, Corneliu Dobriţoiu, ministrul Apărării Naţionale, nu a exclus să fie vorba despre “o provocare”, el adăugând că în diplomaţie uneori se poate întâmpla să ţi se ofere o cupă cu şampanie, “care poate să conţină şi altceva”. El a spus, într-o intervenţie la Realitatea TV, că nu este exclus ca în cazul ataşatului militar de la Chişinău să fie vorba despre o provocare.

“Nu este exclus să fie o provocare“, a spus Dobriţoiu, menţionând că este important de stabilit cu exactitate, în urma anchetei care va avea loc, ce s-a întâmplat în cazul ataşatului militar la Chişinău. Întrebat despre ce provocare ar putea fi vorba în cazul diplomatului român, Dobriţoiu a răspuns: “Ştiţi cum mai sunt lucrurile în diplomaţie, se spune «Ia o cupă cu şampanie!» şi acea cupă poate să conţină şi altceva”. El a subliniat însă că important este ce va stabili ancheta în acest caz.

“Regret profund apariţia acestei situaţii, pe care o văd mai mult ca pe un accident, având în vedere performanţa profesională a ataşatului militar, aşa după cum spun cei de la MApN şi de la ambasanda noastră de la Chişinău. Pe de ală parte, există o exigenţă de comportament ireproşabil din partea reprezentanţilor României în străinătate, indiferent dacă vorbim de dimplomaţii de carieră sau de reprezentanţii altor instituţii. Din punctul nostru de vedere, regulamentele sunt foarte clare”, a afirmat, la rândul său, duminică, Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe..

Incidentul cu ataşatul militar al României în Republica Moldova, colonelul Danicu Tănasă, nu afectează şi nu va afecta relaţiile dintre cele două state, a declarat marţi ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, Iurie Leancă.

Oficialul a ţinut să precizeze că acesta nu este primul caz când persoane cu statut diplomatic sunt depistate în stare de ebrietate la volan, dar a apreciat faptul că diplomatul român a acceptat să fie supus testului de alcoolemie. “Este pentru prima dată când un diplomat străin a acceptat benevol să se supună acestui test. Salutăm această deschidere, această transparenţă”, a declarat Leancă.

Colonelul Danicu Tănasă iese câştigător în lupta dintre forumiştii din R Moldova

Col Danicu Tănasă. Cine a vrut să l “execute” pe ataşatul militar român de la Chişinău? armata 2

Bineînţeles, subiectul “beţivului” colonel Danicu Tănasă, care “face ravagii pe şosele” a fost în topul comentariilor publicaţiilor din al doilea stat românesc. Nu au lisptit acuzaţiile la adresa românilor care vin să ocupe R Moldova, cu intenţia de a intoxica tineretul, care acum este spălat pe creier şi crede că face parte din familia română. Au fost şi multe înjurături, dar mult mai puţine ca pe forumurile publicaţiilor din Bucureşti.

Una peste alta, ataşatul militar a ieşit câştigător din acest război de imagine. Cele mai mai folosite argumente în apărarea sa fiind:

  1. “Daca era de la amabasada porcilor rusi mai oprea PR (n.red. – Poliţia Rutieră) masina?”
  2. “Si totusi de cand o masina cu numar diplomatic, care circula normal, respectand regulile de circulatie, este oprita de politia rutiera?”
  3. “Care diplomat s-a mai vazut sa se dea jos din masina si sa sufle in etilotest?”

Una peste alta, reacţiile luate de la analiştii locali, chiar de către reporterii Publika Tv, sunt favorabile:

“Cu ce ocazie a fost oprită această maşină cu numere diplomatice. Bineînţeles că acest diplomat trebuie să fie mustrat. Care va fi gradul de mustrare nu ştiu. De ce muşamalizat, diplomaţii se bucură de imunitate şi asta n-a fost anulat. Trebuie să fie liberi în exercitatea meseriei sale”, susţine fostul ambasador la ONU Alexei Tulbure.

“Ar trebui să-şi dea demisia. Cred că beat la volan trebuie să-l lipsească practic pentru toată viaţa de acest document care i-ar permite să meargă”, spune nalistul politic Mihai Cernencu.

“L-aş întreba pe domnul Recean (n.red. – ministul Afacerilor Interne) dacă aceşti angajaţi ar avea curajul de exemplu să oprească un lucrător de la Ambasada Rusiei, în condiţiile în care discuţiile sunt mai dure. Eu l-aş întreba pe domnul Filat, admirator mare a domnului Putin, dacă ar face-o, ar da o indicaţie de asta ca un angajat al ambasadei Rusiei să fie urmărit când consumă şi după asta undeva oprit. Ambasadei americane de exemplu, sau ambasadei Germaniei că suntem prieteni foarte buni cu ei”, afirmă expertul în drept constituţional Vitali Catană.

Coincidenţe, întrebări şi nelămuriri

Col Danicu Tănasă. Cine a vrut să l “execute” pe ataşatul militar român de la Chişinău? armata 2

Danicu Tanasa – depunere de flori si coroane la Chisinau

Da. Coincidenţe, întrebări şi nelămuriri. Le-a pus foarte bine Cristian Pantazi, la Hotnews.

1. Atasatul militar Danicu Tănasă a participat sambata seara la Balul Infanteriei Marine (US Marines), de la Ambasada SUA din Chişinău, eveniment care s-a bucurat de o participare la nivel destul de înalt.

2. Colonelul Danicu Tănasă a plecat de la eveniment in jurul miezului noptii, fara sofer. El a fost oprit de o masina a Politiei Rutiere care a asteptat cinci ore pe singurul drum de acces spre si dinspre locul unde a avut loc evenimentul.

3. Echipajul Politiei Rutiere, care a stationat aproximativ cinci ore, intre 19.00 si 24.00, a ignorat alte masini cu numar diplomatic care au plecat de la acelasi eveniment.

4. Singurul participant la Balul US Marines pe care l-au oprit in trafic politistii a fost atasatul militar roman.

5. Prezenta echipei de televiziune la fata locului.

Bune întrebări. Nu este singurul care şi le-a pus, dar are meritul să le fi publicat primul.

Tot la coincidenţe, aş aduga eu faptul că, la fel ca în cazul asasinatului de la Vadul lui Vodă, există o reacţie similară de factură KGB-istă. Pentru cine nu mai ţine minte, incidentul s-a produs în prima zi a anului 2012, pe segmental podului de peste Nistru. Vadim Pisari, un tânăr în vârstă de 18 ani, se afla la volanul unui autoturism şi se deplasa din satul Pârâta spre localitatea Vadul lui Vodă. Acesta a fost împuşcat mortal de către un “pacificator” rus.

La câteva zile, un al tânăr moldovean, care făcea trafic de ţigări pe Prut, a fost oprit de poliţiştii de frontieră români cu focuri de avertisment. Presa de la Chişinău aservită Kremlinului a tras nenumărate şi idioate paralele între cele două cazuri.

Recent, la Bucureşti, un diplomat rus, care a accidentat aproape mortal o studentă, pe trecerea de pietoni, a fost acuzat că era sub influenţa băuturilor alcoolice. Însă, acest lucru nu a putut fi dovedit, pentru că, folosindu-se de dreptul legal conferit de statutul de diplomat, a refuzat testul poliţiştilor.

Şi, la fel ca în cazul de la Nistru, în contrapartidă, a apărut situaţia cu ataşatul militar român de la Chişinău.

Adevarată faţă a colonelului Danicu Tănasă

Col Danicu Tănasă. Cine a vrut să l “execute” pe ataşatul militar român de la Chişinău? armata 2

Lt col Danicu Tanasa in 2005 la UNAp, felicitat de ministrul Apararii Nationale

Adevarată faţă a colonelului Danicu Tănasă nu are nici o legătură cu cea apărută în presa română, via acţiunea KGB-istă, diseminată de Publika Tv.

Nu există foarte multe informaţii publice despre el şi activitatea sa, dar, din fericire, cele existente ne arată un om care a încercat mereu să îşi facă datoria. La postul de la Chişinău, Danicu Tănasă a venit în iunie 2009, înlocuindu-l pe comandorul Valentin Mateiu, care, pe parcursul a patru ani, a activat in calitate de atasat militar in Republica Moldova.

In urma cu trei ani, la o intalnire cu ministrul Apărării de la Chişinău, Vitalie Marinuţa, colonelul Danicu Tănasă vorbea despre faptul că Bucureştiul este gata sa sprijine inclusiv dezvoltarea invatamantului militar din R. Moldova. Tănasă a mentiona ca Romania poate pune la dispozitia autoritatilor din R. Moldova expertiza academica si cadre didactice care sa accelereze procesul de modernizare al Institutului Militar „Alexandru cel Bun“. Declaratii foarte importante, după perioada de Război Rece pornit de regimul comunist al lui Vladimir Voronin. Ministrul Aparaii pleda atunci pentru intensificarea dialogului militar in scopul promovarii raporturilor bilaterale reciproc avantajoase si “aprecia inalt activitatea colonelului Danicu Tănasă in calitate de ataşat militar al Romaniei in R. Moldova si aportul sau la dezvoltarea relatiilor bilaterale moldo-romane in domeniul militar”

Această opinie exprimată de Vitalie Marinuţa s-a păstrat până în zilele noastre. Chiar dacă a fost foarte scump la vorbă, colonelul Danicu Tănasă a reuşit să fie extrem de prezent la multele activităţi ce au avut ca scop promovarea valorilor euro-atlantice în cel de-al doilea stat românesc şi a identităţii naţionale a românilor de pe ambele maluri ale Prutului.

În afară de misiunea de la Chişinău, despre ofiţerul român nu există foarte multe informaţii. Se ştie doar că este absolvent al Liceului Militar de la Câmpulung Moldovenesc. De asemenea, în anul 2005, când deja era locotenent-colonel, Danicu Tănasă devenea şef de promoţie al UNAp. Este vorba despre “Promotia 108” de absolventi ai Universitatii Nationale de Aparare, numită “Victoria Natiunilor Unite – 60”. Ocazie cu care a fost remarcat şi felicitat, alături de alţi doi colegi, de ministrul Apărării din acea perioadă.

Puţine informaţii, dar de înţeles. Vorbesc mai mult fotografiile care urmează.

Col Danicu Tănasă. Cine a vrut să l “execute” pe ataşatul militar român de la Chişinău? armata 2

Colonelul Danicu Tanasa la Cimitirul de la Tiganca

Col Danicu Tănasă. Cine a vrut să l “execute” pe ataşatul militar român de la Chişinău? armata 2

Col Danicu Tănasă. Cine a vrut să l “execute” pe ataşatul militar român de la Chişinău? armata 2

Lt col Danicu Tanasa, 2005 UNAp

Col Danicu Tănasă. Cine a vrut să l “execute” pe ataşatul militar român de la Chişinău? armata 2

Danicu Tanasa, Moldova

Col Danicu Tănasă. Cine a vrut să l “execute” pe ataşatul militar român de la Chişinău? armata 2

Danicu Tanasa, Moldova

Col Danicu Tănasă. Cine a vrut să l “execute” pe ataşatul militar român de la Chişinău? armata 2

Danicu Tanasa, Moldova

Col Danicu Tănasă. Cine a vrut să l “execute” pe ataşatul militar român de la Chişinău? armata 2

Danicu Tanasa, elev la Liceul Militar (1984campulungscmd.blogspot.ro)

Autor: MARIUS BÂTCĂ

Material preluat de pe pagina electronică ziuaveche.ro