TOȚI CETĂȚENII ROMÂNI DIN BASARABIA VOR PUTEA VOTA LA CELE 19 SECȚII DE VOTARE

November 29, 2012

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Ca răspuns la memomriul dumneavoastră nr. 10-E din 09.11.2012, avem onoarea de a vă comunica următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 27, alin 2, din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare, cetățenii români domiciliați sau rezidenți în străinătate își pot exercita dreptul la vot în cadrul secțiilor de votare constituite în străinătate fie pe baza pașaportului românânesc cu mențiunea privind stabilirea domiciliului în străintătate, fie, în cazul în care nu au solicitat înscrierea în pașaport a unei astfel de mențiuni, pe baza pașaportului românesc însoțit de dovada reședinței în străinătate.

Art. 18, alin. 8, ultima teză, din aceeași lege prevede că reședința în străinătate se dovedește cu orice document eliberat de autoritățile străine. În consecință, în cazul cetățenilor români rezidenți pe teritoriul Republicii Moldova, dovada reședinței în acest stat se va face cu un document corespunzător eliberta de autoritățile moldovene.

Persoanele cu dublă cetățenie, română și a Republicii Moldova, afalte în posesia unei cărți de identitate româmești, în care figurează ca domiciliul legal o adresă din România, dar care locuiesc efectiv pe teritoriul Republicii Moldova și dețin o carte de identitate eliberată de autoritățile din Republica Moldova, vor fi tratate în raport cu legea română ca cetățeni români cu reședința în s trăinătate. Aceștia vor putea vota pe baza pașaportului românesc, iar ca dovadă a reședinței în Republica Moldova vor prezenta cartea de identitate moldovenească, cu mențiunea adresei la crare locuiesc.

Situația semnalată nu este singulară, de același tratament beneficiind toate persoanele cu cetățenie dublă sau multiplă, care în evidențele autorităților române sunt înregistrați ca cetățeni români cu domiciliul în România, dar care locuiesc în străinătate și pot dovedi acest lucru pe baza unei cărți de identitate eliberate de statul de reședință.

Este însă extrem de important ca persoanele în cauză să se abțină de la exercitarea unui vot dublu (în străinătate, pe baza pașaportului însoțit de dovada reședinței, iar în România, pe baza cărții de identitate), care constituie infracțiune și atrage pedepse privative de libertate.

Cu deosebită considerație,

Director,

Bogdan Stănescu

NOTĂ: Acest răspuns clarificator oferit de Ministerul Afacerilor Externe al României (ministru Titus Corlățean) la demersurile noastre oficiale din 1 octombrie, 9 noiembrie și 12 noiembrie 2012 arată respect față de dreptul constituțional și legal de vot al românilor basarabeni, indiferent de domiciliu sau reședință. Amintesc  că la alegerile parlamentare din 2008, cetățenii români deținători ai unei Cărți de identitate românești și ai unui Buletin de identitate moldovenesc au fost împiedicați de guvernarea PDL-UDMR să voteze în Basarabia. Unii reprezentanți și adepți ai acestei guvernări de tristă amintire, care le-a limitat basarabenilor dreptul de vot în 2008, intoxică opinia publică susținând fals că românii basarabeni cu dublă cetățenie, având reședința în România și domiciliul efectiv în Basarabia,  nu ar putea vota la cele 19 secții de votare din Basarabia. Nu-i credeți și participați masiv la alegerile din 9 decembrie 2012!

Victor Alexeev


VOTEAZĂ UTIL ȘI FII LA GUVERNARE ÎN ROMÂNIA!

November 29, 2012