DOUĂ MESAJE NEGLIJATE DE PRESA DE LA CHIŞINĂU

September 4, 2012

MESAJ AL MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE, TITUS CORLĂŢEAN, CU OCAZIA ZILEI LIMBII ROMÂNE

Ministrul afacerilor externe Titus Corlăţean adresează un salut prietenesc astăzi, 31 august 2012, cu ocazia sărbătorii naţionale din Republica Moldova, Ziua Limbii Române, tuturor celor pentru care această frumoasă limbă reprezintă liantul de legătură al spiritualităţii româneşti, dincolo de orice graniţe şi indiferent de locul din lume în care au ales, sau viaţa i-a forţat să trăiască.

La data de 31 august 1989, când la Chişinău a fost legiferată revenirea la scrierea în grafie latină, a constituit un moment de cotitură pe drumul pe care Republica Moldova a decis să-l parcurgă de la totalitarism spre democraţie, libertate şi prosperitate.

Ministrul afacerilor externe Titus Corlăţean adresează cu acest prilej de sărbătoare mesajul său de susţinere pentru toţi aceia care vorbesc, scriu, învaţă şi folosesc în orice fel în viaţa lor de zi cu zi această frumoasă limbă, care odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, a devenit una din limbile oficiale ale Uniunii. Putem spune că prin limba română, Republica Moldova este deja în Uniunea Europeană.

Cei care astăzi vorbesc şi scriu în limba română, duc mai departe tradiţia strămoşilor noştri, o tradiţie păstrată vie în ciuda vitregiilor istoriei şi a celor care au încercat să facă uitat graiul românesc pe meleagurile locuite de români.

Ministrul afacerilor externe salută şi susţine iniţiativa legislativă adoptată recent de Senatul României şi care se află în dezbaterea Camerei Deputaţilor, iniţiativă care are ca obiect declararea zilei de 31 august ca sărbătoare a Limbii Române şi celebrarea ei în mod oficial de către autorităţile române.

Ministrul afacerilor externe Titus Corlăţean exprimă şi cu acest prilej angajamentul Guvernului României de consolidare a Parteneriatului Strategic dintre cele două state, precum şi sprijinul deplin al Ministerului Afacerilor Externe al României pentru toate eforturile menite să susţină parcursul european al Republicii Moldova.

31.08.2012

MAE SALUTĂ ANIVERSAREA A 21 DE ANI DE LA PROCLAMAREA INDEPENDENŢEI REPUBLICII MOLDOVA

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea astăzi, 27 august 2012, a 21 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova.

În mesajul de felicitare adresat domnului Iurie Leancă, viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova, ministrul de externe Titus Corlăţean a subliniat momentul de excelenţă atins în relaţia bilaterală: „Mă bucur să pot constata, în acest moment aniversar, nivelul remarcabil al dialogului politic dintre Bucureşti şi Chişinău, potenţat de fondul de valori comune şi de legăturile spirituale împărtăşite de concetăţenii noştri. Vă încredinţez de întregul meu angajament de consolidare, pe mai departe, a Parteneriatului Strategic dintre statele noastre şi de sprijinul deplin al Ministerului Afacerilor Externe al României pentru toate eforturile dumneavoastră menite să susţină traiectul european al Republicii Moldova”.

După cum se cunoaşte, România a fost prima ţară care a recunoscut noul stat, la doar câteva ore de la difuzarea declaraţiei de independenţă din 27 august 1991.

Astăzi relaţia bilaterală, aşezată sub semnul Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, traversează cea mai rodnică şi dinamică perioadă, caracterizată printr-un dialogul politic dens şi activ şi printr-o abordare deschisă, pragmatică, a cooperării concrete. Cele mai recente contacte de nivel – vizita Prim-ministrului României la Chişinău (17 iulie 2012), sesiunea Comisiei interguvernamentale România – Republica Moldova pentru integrare europeană (Bucureşti, 2-3 iulie 2012), vizita preşedintelui Republicii Moldova la Bucureşti (3 mai 2012), şedinţa comună de guvern (Iaşi, 3 martie 2012) – au conturat un pachet cuprinzător de proiecte menite să conecteze mai strâns Republica Moldova la spaţiul european.

Sprijinirea Republicii Moldova în drumul său spre integrarea în Uniunea Europeană este în prezent proiectul comun de importanţă strategică pentru Bucureşti şi Chişinău. România rămâne cel mai ferm şi consecvent susţinător al aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe salută progresele importante realizate în ultimii ani de partenerii de la Chişinău în dialogul cu UE, precum şi angajamentul nedezminţit al autorităţilor Republicii Moldova pe calea promovării reformelor democratice şi modernizării de ansamblu. România va rămâne, şi pe mai departe, un partener solid al Republicii Moldova în eforturile de obţinere a unei perspective clare de concretizare a aspiraţilor sale europene.

27.08.2012

Sursa: http://www.mae.ro

Nota noastră: Aceste mesaje au fost neglijate de presa de la Chişinău sprijinită de DRP şi angajată partizan în lupta politică internă din România.