EXPLOZIV! ROMÂNII BASARABENI CER RECHEMAREA AMBASADORULUI MARIUS GABRIEL LAZURCA, FINUL LUI TEODOR ANATOL BACONSCHI ŞI FIU CREDINCIOS AL PATRIARHIEI RUSE DE LA MOSCOVA

FUNDAŢIA PENTRU EDUCAŢIE DIN REPUBLICA MOLDOVA

nr. 29 din 03 august 2012

Excelenţei Sale,

Domnului Ministru al Afacerilor Externe al României

Referinţă: Cazul ambasadorului extraordinar şi plenipotenţiar al României la Chişinău

EXCELENŢĂ,

Unul dintre domeniile de maxim şi firesc interes pentru noi îl constituie modul în care este reprezentată ţara noastră, România, în Republica Moldova. De-a lungul anilor, în fruntea misiunii diplomatice a României la Chişinău s-au succedat mai mulţi ambasadori. Unii dintre ei, diplomaţi de carieră, persoane cu o pregătire profesională temeinică, au lăsat o amintire luminoasă în relaţiile dintre cele două state ale noastre, făcând servicii imense României şi interesului ei naţional legitim. Alţii, dimpotrivă, fiind promovaţi pe criterii extraprofesionale şi datorită unor conjuncturi politice mai puţin faste, au făcut, pe bună dreptate, obiectul criticilor întemeiate ale românilor.

În calitatea noastră de cetăţeni români rezidenţi în Republica Moldova, dorim să vă aducem astăzi în atenţie figura actualului ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Moldova, domnul Marius Gabriel Lazurca, desemnat la post în februarie 2010, după ce antecesorul său în funcţie, domnul Filip Teodorescu, fusese expulzat de către autorităţile comuniste de la Chişinău.

Natura relaţiilor speciale şi privilegiate dintre România şi Republica Moldova reclamă ca România să aibă la Chişinău un ambasador care să facă faţă cu supra de măsură înaltelor exigenţe ale funcţiei.

Opinia noastră este că desemnarea domnului Marius Gabriel Lazurca în fruntea Ambasadei României la Chişinău, precum şi o serie întreagă de date devenite cunoscute ulterior acestei desemnări, ridică semne drastice de întrebare din punctul de vedere al corespunderii persoanei respective cu rigorile funcţiei deţinute.

– Naşule dragă, eu mă fac că reprezint interesele Bucureştiului, dar ăştia nici nu-şi dau seama că, de fapt, le reprezint pe cele ale (Patriarhiei) Moscovei.

Precum a devenit cunoscut, desemnarea domnului Marius Gabriel Lazurca la post, în fruntea misiunii diplomatice a României la Chişinău, reprezintă un caz clasic de nepotism şi s-a datorat legăturilor sale de rudenie cu fostul ministru al Afacerilor Externe al României, domnul Teodor Anatol Baconschi, naşul său de cununie, adică o rudă prin alianţă. Recomandarea domnului Marius Gabriel Lazurca pentru funcţia de ambasador al României la Chişinău a fost făcută oficial anume de către domnul Teodor Anatol Baconschi.

Este de remarcat şi faptul deloc întâmplător că anterior, în virtutea aceloraşi legături de rudenie, anume domnul Marius Gabriel Lazurca l-a succedat pe domnul Teodor Anatol Baconschi în funcţia de ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun (Vatican). Presa din ţară a scris despre modul în care Marius Gabriel Lazurca a promovat interesele Statului Român la Vatican, aducând în atenţie scandalul din anul 2008 legat de organizarea expoziţiei internaţionale „Cucuteni-Trypillia. O mare civilizaţie a Vechii Europe (5000 – 3000 î.H.)” realizate în triplu parteneriat România-Republica Moldova-Ucraina. Se cuvine să amintim aici, cu titlu de fapt divers, că refuzul domnului Marius Gabriel Lazurca din 2008 de a susţine această celebră expoziţie a atras riscul eliminării României şi Republicii Moldova dintre organizatori şi că abia după eforturi incomensurabile ale unor marcante personalităţi culturale şi bisericeşti din România, dar fără nici un sprijin din partea Ambasadei României, expoziţia a fost vernisată până la urmă, însă sub patronajul Ambasadei Ucrainei pe lângă Sfântul Scaun.

Marea decepţie şi consternare firească a românilor din Republica Moldova s-a produs însă în momentul în care ambasadorul Marius Gabriel Lazurca şi-a afişat în presă apartenenţa la jurisdicţia canonică a Patriarhiei Moscovei, aflată în Republica Moldova, aşa cum se cunoaşte, într-un diferend istoric cu Patriarhia Română pe subiectul Mitropoliei Basarabiei. Domnul Marius Gabriel Lazurca este singurul ambasador al unei ţări UE şi NATO la Chişinău care aparţine jurisdicţional de centrul de putere ecleziastică de la Moscova. Pentru exactitate, vom arăta că actualul ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României la Chişinău, potrivit propriilor sale declaraţii publice, face parte din enoria bisericii „Sfântul Dumitru” din Chişinău, o parohie din cadrul structurii locale a Patriarhiei Moscovei în Republica Moldova. Mai mult, ambasadorul Marius Gabriel Lazurca a declarat pentru presă că şi anterior, în timpul de aflare a sa în Franţa, la Paris, a făcut parte din enoria Bisericii Ruse, şi nu a Bisericii Ortodoxe Române. Într-un spaţiu profund marcat de diferendul canonic şi istoric româno-rus, cum este Republica Moldova, apartenenţa jurisdicţională a şefului misiunii diplomatice a României la Patriarhia Moscovei constituie un puternic factor frustrant pentru românii din Republica Moldova, indiferend de faptul dacă sunt sau nu cetăţeni ai Statului Român.

Nu ne stă în intenţie să trecem aici şi acum în revistă toate manifestările de complicitate ale ambasadorului Marius Gabriel Lazurca cu structura locală a Patriarhiei Moscovei, întrucât considerăm că acestea sunt sau, cel puţin, ar trebui să fie bine cunoscute de către Ministerul Afacerilor Externe al României. Vom aduce în atenţie doar două cazuri.

Marchel: Hotărârea Sfântului Sinod din București afectează stabilitatea în zona Europei de Sud-Est, prezentând pretenții, la moment tăcute, asupra teritoriului mai multor state independente. Ca urmare, degradează relațiile popoarelor învecinate de veacuri, creând astfel atmosferă de neîncredere ce riscă să se transforme în ură… De aceea, protestăm împotriva amestecului românesc politico-bisericesc în problemele Republicii Moldova.
Lazurca: Este, pentru mine, un prilej de bucurie să fiu în mijlocul fraţilor de credinţă. Mulţumesc că mi-aţi dat ocazia să fiu în mijlocul dreptcredincioşilor din Bălţi, în această frumoasă catedrală. Odată ce am participat la această sfântă slujbă, permiteţi-mi să mă consider şi eu membru al acestei comunităţi.

Ambasadorul Marius Gabriel Lazurca este singurul diplomat acreditat în Republica Moldova care anul acesta, la 11 ianuarie, în calitatea sa oficială de reprezentant extraordinar şi plenipotenţiar al Statului Român, i-a adresat personal felicitări, „de ziua îngerului”, unuia dintre principalii agenţi de influenţă ai Moscovei în Republica Moldova, episcopul Marchel Mihăiescu de Bălţi, românofob notoriu şi vehement, care nu ratează nici o ocazie de a se manifesta agresiv împotriva limbii române, a identităţii româneşti şi a dreptului firesc şi legitim al românilor din Republica Moldova de a se afla în comuniune canonică şi spirituală directă cu Patriarhia Română. Cu ocazia acestui eveniment, ambasadorul Marius Gabriel Lazurca a ţinut să sublinieze încă o dată apartenenţa sa jurisdicţională la Patriarhia Moscovei, declarând: „Este, pentru mine, un prilej de bucurie să fiu în mijlocul fraţilor de credinţă. Mulţumesc că mi-aţi dat ocazia să fiu în mijlocul dreptcredincioşilor din Bălţi, în această frumoasă catedrală. Odată ce am participat la această sfântă slujbă, permiteţi-mi să mă consider şi eu membru al acestei comunităţi”.

Totodată, ambasadorul Marius Gabriel Lazurca nu s-a limitat doar la gesturi simbolice care implică public autoritatea Statului Român de partea jurisdicţiei canonice moscovite  abuzive peste românii ortodocşi din Republica Moldova. Ambasadorul Lazurca a implicat şi fondurile bugetare ale României în sprijinul structurii locale a Bisericii Ruse, sfidând Mitropolia Basarabiei (Patriarhia Română). Astfel, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al României la Chişinău a făcut tot posibilul pentru aducerea la Chişinău, în cadrul unui program al Institutului Cultural Român, condus la acea vreme de binecunoscutul Horia-Roman Patapievici, a corului bisericii Stavropoleos din Bucureşti pentru a acompania, la biserica „Sfântul Dumitru” de care aparţine ambasadorul, slujbele împresurate cu ectenii pentru conducătorii Patriarhiei Moscovei, unul dintre vectorii antiromânismului, cea care ţine în prizonierat canonic milioane de români ortodocşi zmulşi în 1940 şi 1944 de la sânul Bisericii Ortodoxe Române mame.

Orice cetăţean român onest şi obiectiv va fi de acord că aceste asocieri şi complicităţi regretabile pe care le admite ambasadorul Marius Gabriel Lazurca, cu o persevereverenţă demnă de o cauză mai bună, nu pot constitui exemple de servire cu bună credinţă şi ataşament a interesului Statului Român şi a intereselor românilor extrafrontalieri.

Un alt subiect demn de atenţie este şi cel al modului de (ne)implicare a ambasadorului Marius Gabriel Lazurca în perioada care a precedat Referendumul Naţional din 29 iulie 2012 pentru demiterea preşedintelui suspendat Traian Băsescu.

În condiţiile în care o parte a presei de limbă română din Republica Moldova, sprijinită financiar de către Guvernul României, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, a abdicat de la principiile independenţei şi neutralităţii politice, angajându-se partizan în favoarea preşedintelui suspendat şi prezentând într-o lumină defavorabilă conducerea Parlamentului şi Guvernului României, recurcând la dezinformare şi manipulare evidentă şi chemând la boicotarea Referendumului de către cetăţenii români, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al României, altfel activ în cadrul spiritual al Patriarhiei Moscovei, a făcut dovada lipsei oricărei reacţii adecvate. Era firesc să ne aşteptăm, ca cetăţeni români, la exprimarea publică de către ambasadorul Marius Gabriel Lazurca a unui punct de vedere oficial faţă de campania virulentă  derulată de unele publicaţii sprijinite de Guvernul României, campanie având drept scop demotivarea concetăţenilor noştri de a participa activ la consultarea populară din 29 iulie 2012 şi obstrucţionarea Referendumului Naţional. Aşteptările noastre au fost, din păcate, în zadar.

În această situaţie, având în vedere cele expuse mai sus, vă adresăm respectuos, mult stimate domnului ministru al Afacerilor Externe, rugămintea stăruitoare de a dispune, conform uzanţelor şi legilor României, evaluarea multilaterală a prestaţiei la post a ambasadorului extraordinar şi plenipotenţiar al României la Chişinău, Marius Gabriel Lazurca, luând în calcul posibilitatea rechemării sale şi înlocuirii cu un ambasador de carieră, temeinic pregătit, exemplar, eficient, în afara oricăror complicităţi de rudenie sau suspiciuni de aliniere geospirituală la centrul de putere religioasă de la Moscova, întru totul devotat şi realmente util interesului naţional al Statului Român şi intereselor românilor din Republica Moldova.

Rămânând în aşteptarea unui răspuns, vă rog, Excelenţă, să primiţi şi cu acest prilej asigurarea deplinului nostru respect.

Viorel BUZDUGAN,

Preşedinte al Fundaţei pentru Educaţie din Republica Moldova

16 Responses to EXPLOZIV! ROMÂNII BASARABENI CER RECHEMAREA AMBASADORULUI MARIUS GABRIEL LAZURCA, FINUL LUI TEODOR ANATOL BACONSCHI ŞI FIU CREDINCIOS AL PATRIARHIEI RUSE DE LA MOSCOVA

 1. Iulian says:

  Cred ca Viorel Buzdugan este un frustrat, care nu prea stie in ce lume se afla.

 2. Raul says:

  Marius Lazurca e diplomat de cariera si n-are nicio treaba Baconschi cu toata istoria asta. Inainte de a fi ambasador la Chisinau el a fost ambasador la Vatican, care e o functie mai importanta chiar. Si nu Baconschi l-a numit acolo, ca nici nu era atunci ministru ci ambasador la Paris si el. Mai intai se informeaza in asa cazuri, nu se scrie aiurea.

 3. FRONTUL RE-UNIRII says:

  CRONICA UNIONISTA:
  O VARA FIERBINTE UNIONISTA: CE URMEAZĂ?
  ———————————————————————–———————–
  blog http inconstantin ro

  —————————————————————————————–
  1.
  Luni, 20 august 2012, orele 15,
  Chisinau, hotel “Leogrand”, sala “Begonia”:
  / str. Mitropolit Varlaam nr. 77 /

  Platforma Civică “Acțiunea 2012″
  în parteneriat cu
  – Centrul Român de Studii și Strategii,
  – Asociația “George Marshall” – R. Moldova
  – și Centrul European pentru Studii Etnice
  al Academiei Române.

  oragnizeaza conferința:

  “RE-UNIREA CELOR DOUA STATE GERMANE,
  model de integrare euro-atlantica pentru R. Moldova,
  prin RE-UNIREA CELOR DOUA STATE ROMÂNESTI”

  Sunt invitati toti doritorii !
  – telefon 078 414 245
  – e-mail:
  contact at actiunea2012.ro.
  ———————–
  2.
  in zilelele premergatoare vizitei la Chisinau a Cancelarului Germaniei, Angela Merkel,
  vom merge cu sutele in fata Ambasadei Germaniei din centrul orasului
  cu tricoloruri si cu placarde anti-Federalizare a Moldovei de Est,
  sa spunem un “NU – NEIN – NIET” hotarât
  contra Unui Nou pact Ruso – German Ocupationist 1939 -2012 !

  Iar Miercuri, 22 August patriotii unionisti voluntari români est-moldoveni
  vor iesi cu miile cu slogane Unioniste pe traseul delegatiei oficiale
  ca sa aratam intregii Europe ca noi dorim Re-Unirea cu România
  si nu mai toleram ocupatia ruseasca !

 4. FRONTUL RE-UNIRII says:

  To Merkel : Help for Unification !!!

  http://euvoice.eu/2012/08/to-merkel-help-for-unification/#comment-128
  ——————————————————–
  Your Excellency,

  We are contacting you on behalf of the Romanian-American community regarding your upcoming visit to Chisinau. We appeal to you because throughout the 20th Century Germany played a very important role in Eastern Europe and because history is calling now upon Germany to play a similar role again. Traditionally, Romania has been a friend of Germany and this friendship requires renewal and the remedial of some past mistakes. While visiting Chisinau, please remember that Moldova is a former Romanian province and the “Moldovans” are as much Romanians as the Eastern Germans are Germans. While politics require compromises, the truth cannot be compromised. Sooner or later, Moldova ought to reunite with Romania as East Germany did with the German motherland. We respectfully appeal to you to do whatever possible to foster this Romanian ideal and the Romanians will hold you in utmost respect. We attach further down a Statement with some facts and ideas on this subject

  Moldova, Romania and the Trans-Dnestr Republic

  In May 2005 Europe marked the 60th anniversary of the end of the Second World War. The U.S. Senate, the European Parliament, and many European leaders condemned the Ribbentrop-Molotov Pact of 1939 that led to the war, the Yalta Agreements of 1945, and the subsequent Soviet occupation of Eastern Europe. East Europe is now free, but some of the past wounds are not yet healed. One of them is the former Romanian territory located between the Prut and Dnestr Rivers, also known as Bessarabia, where the current Republic of Moldova is located.

  Following the provisions of the Ribbentrop-Molotov Pact, Moscow invaded and annexed again Bessarabia in 1940 and for the first time northern Bukovina, both of them former Romanian provinces. It is true that Bessarabia had been first annexed by Russia in 1812 and that it changed hands several times between Russia and Romania, but following the Russian revolution of 1917 this province voted to reunite with Romania. After the 1940 annexation Moscow reorganized the newly acquired land and established the Soviet Moldavian Republic. The annexation was followed by mass arrests, summary executions and countless deportations. Yet, in spite of huge Soviet efforts to change the ethnic character of this land, to this day most of its inhabitants are Romanians. In 1991 after the collapse of the Soviet Union, Moldova declared its independence, but from the beginning the country was shaky, had no foundations and no future by itself. The creation of the so-called “Trans-Dnestr Republic” did not improve the situation in the region at all.

  As for Romania, ever since the overthrow of communism in 1989, Bucharest has looked to the West for guidance and to the East for the hope of reuniting its old lands. In the meantime, Romania has become a reliable member of NATO and has also been integrated in the European Union. Yet, many Romanians are questioning the soundness of the Western policy with regard to Moldova!

  We believe that Germany should be prepared to deal with this matter in a way that would remedy the past errors, would favor Romania’s aspirations, and would help Western interests in the area. It is our firm conviction that the best solution for Moldova is to rejoin Romania. Malborne Graham, a noted expert on East Europe, wrote in the American Journal of International Law in October 1944: “Bessarabia and Bukovina represent the most critical territorial problems left to our generation by the age-old Eastern Question.” Indeed, this territorial problem was left unsolved then and it is still unsolved now. As Romanians living in America, we are aware of Germany’s delicate position and of Russia’s reluctance to resolve these issues, but we also believe in justice and in redressing past wrongs. With good will and an open mind the problems could be properly addressed.

  The American-Romanian Committee for Bessarabia, founded by loyal, well established and responsible citizens of the United States, recommends that the United States, Germany, and the West consider the possibility of reunification of this land with Romania. Such an approach would avoid further complications and more undesirable consequences. To this end our Committee, the American Community of Romanian origins and the Romanians living in Germany and the West are ready to lend our full and unconditional support.

  For a better understanding of the plea of Moldova, we attach excerpts of some statements of the Democratic Forum of Romanians of Moldova (FDRM), a civic organization founded in Chisinau in August 2005, but with international membership. Their position is that “Reunification is the aspiration of the overwhelming majority of people living both in Romania and in the Republic of Moldova.”

  Some of the goals of the Democratic Forum of the Romanians of Moldova are:

  -Promotes and defends the fundamental human rights of all the citizens of Moldova, regardless of their ethnic origin;

  -Promotes and defends the ideals of freedom and democracy and the rights and interests of the indigenous population of the Republic of Moldova;

  -Promotes and defends the historic and scientific truth with regard to the ethno-linguistic, cultural, and religious identity of the indigenous population of Moldova, which is the same as the identity of the entire Romanian nation;

  -Requests the ethnic Romanians who live abroad to represent and defend the aspirations of the people that reside in their historical homelands of Romania and Moldova.

  In December 2009 FDRM issued the following “Manifest for Unification:”

  1) The ethnic Romanian inhabitants of the Republic of Moldova constitute the majority of the population;

  2) About 86 percent of all school children are Romanians;

  3) Some 80% of the entire population wants to be with Romania in the European Union; and

  4) Around 70 percent of the population wants to regain their Romanian citizenship and so far over one million people have applied for it.

  And the Manifest continues: “It is our right under international law to regain our parents’ citizenship which we never reneged. In 1940 and 1944 Romania left Bessarabia, but we have never left our mother country. We have only one language, one history and one country called Romania.”

  The Manifest also states: “Nations themselves must change their destinies. Now is the moment for Romanians to act, and the moment should not be delayed.” Then it adds:

  ”The two German states have reunified; the two Vietnams have united; the two Yemen countries have also united. Only North Korea and Romania continue to be split. As of the current status, the Manifest underlines: “We must admit with sadness that after two decades of experiments, this political project called the Republic of Moldova has failed and has no future…”

  And our Committee may add: Moldova does have a future and it is with Romania!

  ————————————————————————————————————-

  On behalf of the Romanian-American Committee for Bessarabia,

  Dr. Nicholas Dima, PhD,

  Executive President, former Voice of America editor, former professor at J.F. Kennedy Special Warfare Center and School, U.S. Army, Fort Bragg, NC.

  Valentin V. Tepordei,

  Communication Vice-President,

  Scientist Emeritus

 5. Sucevanul says:

  Nu prea stim noi cine este Buzdugan asta, si ce dracu’ invarte pe acolo. In zilele de azi “negru este alb, si invers, albul este negru…”.
  Totusi, Lazurca se “pupa” cam mult cu pravoslavnicii; daca nu exista un motiv serios, atunci, este cam ciudat…

 6. alonca3 says:

  Este o nebunie de vorbit atitea minciuni din partea Romanilor din Moldova despre Dl Lazurca, care are merite incontestabile pentru poporul Roman si Moldovenesc. Chiar nu conteaza rudenia – fenomen cunoscut pretutindeni< dar conteaza PERSONALITATEA ;i MERITELE, care nu se compara cu ale Dlui Buzdugan! Rusine faceti stfel de apeluri si scrisori oficialae din partea celor care nu va sustin Dl Buzdugan,

 7. FRONTUL RE-UNIRII says:

  UN NOU MARS – MUZICAL- AL UNIONISTILOR IN CODRII ORHEIULUI:
  ————————————————————————————————-

  FESTIVAL DE MUZICA etno-folclor :
  “GUSTAR “- editia 3
  25-26 August 2012
  ————————————————————–
  Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi
  http://www.gustar.md
  in partenariat cu Ambasada Suediei la Chisinau
  ——————————————————————————
  deviza anului 2012:
  TRAIASCA ROMANIA MARE IN VECHILE HOTARE !
  —————————————————————————–
  * Excursii organizate în rezervație;
  * Bucate tradiționale;
  * Târg de artizanat;
  * Camping in zona festivalului;
  * Muzică în stil etno din Carpați, Pirinei, Alpi și Balcani, cu trompetele de aur din Serbia.
  —————————————————————————————-
  invitati festivalului:
  – trupa “Toques do Caramulo” din Portugalia
  – grupul ” Bojan Ristic Brass Band” din Serbia
  – instrumentalista Maria Poniatowska din Polonia
  – cântaretul Mario Incudine din Italia
  – trupa “OM’ din România
  – trupa “TRIGON “din Moldova de Est
  – muzicianul Marcel Ștefăneț si Proiectul sau din Moldova de Est
  —————————————————————————-
  PRESEDINTELE TIMOFTE EST RUGAT SA CEARA INTERVENTIA TRUPELOR NATO
  CA SA APERE CETATENII EST-MOLDOVENI
  DE TEROSRITII SI BANDITII RUSO-COMUNISTI CRIMINALI SI PERICULOSI IN TIMPUL
  MANIFESTARILOR PASNICE, DEMOCRATE SI EUROPENE ALE EST-MOLDOVEVNILOR !

  ————————————————————————————
  VIDEO promotional: www youtube com
  GUSTAR – Ethno Music Festival [EN]

  ———————————————————————–
  INFO:
  —————
  “OM” este o trupă etno-fusion caritabilă din CLUJ-NAPOCA. Etno-fusion este stilul
  pe care îl abordăm iar proiectul caritabil este legat de stilul de viață pe care îl promovăm.

  Muzica noastră îmbină armonios genuri contemporane cu influențe etnice din toată lumea. Astfel, publicul călătorește de la un continent la altul trecând prin culturi celtice, africane, amero-indiene, latino și orientale, acestea îmbinând de asemenea și aroma specificului românesc și balcanic.

  Fondurile obținute din concerte sau din vânzarea de CD-uri sunt folosite pentru a sprijini și organiza programe și evenimente dedicate orfelinatelor, caselor de bătrâni,
  copiilor cu dizabilități, etc.

  De ce “OM”?
  ————————-
  Unii oameni se întreabă de unde vine numele pe care l-am ales.
  De aceea am decis să dezvăluim ”secretul” în cele ce urmează.

  “OM” este o trupă românească ce cântă în sanscrită. Numele reflectă întocmai aceste caracteristici, deoarece “OM” are un înțeles profund în ambele limbi. Alegerea noastră nu a fost întâmplătoare, ea subliniază mesajul pe care îl promovăm și anume faptul că a fi “OM” înseamnă mai mult decât a respira, a mânca, a dormi și a munci.
  Înseamnă a fi creativ, a fi darnic, a fi atent la ceea ce te înconjoară, înseamnă a căuta sensul acestei lumi și al tău, înseamnă a fi… “OM” cu-adevărat. Împreună cu sunetul inedit al trupei, proiectul caritabil început de noi este o încercare de a reaminti publicului faptul că arta poate fi un mijloc atractiv de a vedea dincolo de nevoile noastre, de a avea un scop care nu se limitează și nu ne limitează la pronumele personal EU.

  Pe de altă parte, în sanscrită, “OM” reprezintă sunetul care se aude etern pretutindeni, fiind cunoscut ca prima vibrație sonoră care s-a răspândit în univers. Trupa “OM” traduce acest concept în muzica originală pe care o compune, având astfel ca graniță doar infinitul.
  Sunetul este în tot ceea ce ne înconjoară, creând atmosfera din noi și din afara noastră,
  lumea toată mișcându-se în ritmul acestuia. Ascultă-l și descoperă-i secretele!
  http://om-band.com
  —————————————————
  N.B.
  VIDEO www youtube com
  Ascultati aici o voce catre cer in cinstea Martirilor Nostri Patrioti Asasinati:

  Basarabeanca Aurica Dicusar “Evenimente din 7 aprilie” (Strigat)

 8. Soliman says:

  Hello!! Si bine v-am gasit !
  Va raspunde , domnule Alexeev(nu cumva Alexuta sau Alexa?)un cetatean roman din Romania la imperioasa dv cerere de a da contraargumente la..” argumente”. Asadar:
  1)Rusia este cea mai mare tara ortodoxa din lume. Romania este cea mai mare tara ortodoxa din UE si, numeric , prin cele 85 de procente ortodoxe ale sale,una din cea mai mare si mai veche ortodoxie din lume, mai veche decat a Rusiei insasi.Legaturile duhovnicesti dintre slavii pravoslavnici si romani au multe secole de intrepatrundere si coinvietuire intru credinta. Se pare ca Sfantul Andrei a propovaduit credinta cu sarg si mare folos prin partile noastre .Nu vor fii fiind atunci, de buna seama, episcopi precum , Marchel, fundamentalizati canonic in anti romani sau…proromani.Vor fi fost insa ,si nu putini, care, patrunsi de credinta sufletesca tare, aveau viziunea foarte omeneasca a sacralitatii eterne a omului.Nu va fi fost, tot de buna seama, seceri si ciocane care sa curme sufletele insetate de sacralitate prin ateism si in biserici transformate in grajduri sau cluburi “muncitoresti”. Ca in vremile de acum secerile si ciocanele isi fac aliati in altare, luand satanic in maini crucile este o alta poveste ,care nu o dezbatem aici.Asadar, sfintia sa Marchel, cu tot antiromanismul sau, nu reprezinta o voce unica a ortodoxiei ruse si nu are, nu-si poate aroga o unanimitate canonica din partea ei, ca sa nu mai vorbim de ortodoxismul mondial ecumenic.
  Da, cele doua mari biserici ortodoxe- rusa si romana – au in fata lor o mare problema deschisa:regasirea prin dialog a unitatii spirituale, canonice si sufletesti dincolo de imixtiunile politicului de orice culoare ar fi el. Marele nostru mitropolit Petru Movila- ale carui teze ortodoxe sunt bun comun si pentru credinciosii ruso-ucrainieni,stia mai bine, mai concret si mai util de ce nevoi spirituale au trebuinta oamenii cu adevarat credinciosi. Oare nu de atunci, ba si de mai inaninte ,ecumenismul incepea sa-si faca prezenta intru sacralitatea tuturor oamnenilor?
  Demersul d-lui Lazurca, atat cat a fost, sunt sigur ca nu a exclus ecumenismul din faptuirile sale alaturi de biserica “moldoveneasca'” aflata sub jurisdictie canonica a celei ruse. D-l Lazurca este un teolog de marca in tara mea, cetatene roman basarabean Viorel Buzdugan. Are ,ca sa ma exprim neaos romaneste, in degetul cel mic doctrinele teologice contemporane, probate nu in urbea Chisinaului,iar ecumenismul nu-i este strain catusi de putin.”Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”- nu este o lozinca pe care comunismul intarziat sa o interpreteze cum vrea el, ci cum vreau toti credinciosii aflati in dialog evanghelic si de buna credinta.
  2)Publicand “argumentele” d-lui Viorel Buzdugan, USL-ul dv de filiera “basarabeana” scoate la iveala sabiile nationalismului veninos , visceral si primitiv aflator in stare latenta si in biserica rusa si in cea romana. Este vechea tactica binecunoscuta a lui Lenin exemplificata prin rolul “idiotilor utili” Nu se scoate o vorbulita in articulusul cel de price (vezi Petru Maior)d-l V. Buzdugan despre ecumenism si dialog al bisericilor!!
  Cat priveste”orice cetatean roman onest si obiectiv”(precum Ponta si Antonescu?) de a fi de acord ci tezismul nationalist comunist al lui V. Buzdugan, inainte de a fi de acord cu perversele instigari la ura patriotica gen USL, cetateanul roman, oricare ar fi el, fie si din spatiul pruto-nistrean,are datoria fata de sine sa nu intoarca spatele adevarului religios, biblic,nici scolii care il invata inca din bancile clasei intai(cel putin in Romania) tocmai acest lucru esential al iubirii.
  3)Oful cel mare al d-lui Viorel Buzdugan(nume predestinat?I) este de fapt cu totul altul. Durerea dumnealui este ca d-l Lazurca nu s-a implicat in sustinerea si propovaduirea referendumului din 29 iulie, a anului de gratie de la domnul, 2012. Acum , cand lucrurile par sa ajunga la final(finalul fiind un recul echivalent a 2 decenii de recuperare pt poporul roman in plenul sau) il intreb pe domnul Buzdugan cu ce sentimente duhovnicesti a participat la propagarea faradelegilor “referendumului” in dezacord total cu idealurile crestine, cu spiritul biblic, cu spiritul duhonicesc autentic ortodox, care au apropiat candva pe pravoslavnicii ruso-ucrainieni de volohi/valahi/romani??? A uitat usor, mult prea usor de ateismul stiintific si de bisericile tranformate in crasme sau cluburi muncitoresti . Asata e adevarul , stimate d-le Alexuta_ Alexeev.
  PS. Probabil vei cenzura prin… monitorizare de admin, contraargumentle mele, dar de citit ce am scris sunt sigur ca le vei citit si Buzdugan si dumneata

  • Postarea dumneavoastră abundă de sofisme. Este şi firesc pentru cei care apără lipirea românilor de Biserica Rusă, agentul imperial al Moscovei, care îi prigoneşte sălbatic pe românii ortodocşi din Basarabia, Herţa, nordul Bucovinei şi Transnistria. Nu vă voi răspunde eu, ci vredinicul de pomenire şi fericitul întru adormire Patriarh Teoctist al tuturor Românilor, prin cuvintele pe care i le trimitea acum 9 ani patriarhului tuturor ruşilor. Alexei II. Citiţi atent şi, dacă sunteţi român botezat, veţi vedea că nu aveţi contraargumente valabile, de bun simţ.

   19 mai 1993 – Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist catre Alexei II, Patriarhul Rusiei

   SANCTITATEA VOASTRA,
   PREA IUBITE FRATE
   IN DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS,

   Cu dragoste frateasca, Va aducem la cunostinta ca am primit scrisoarea Sanctitatii Voastre din 24 decembrie 1992, care ne-a produs mahnire si durere multa. Aceasta pentru faptul ca Sanctitatea Voastra considerati Actul Sinodal al Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, privitor la binecuvantarea reactivarii Mitropoliei Basarabiei, ca «ingerinta anticanonica in problemele interne ale Bisericii Ortodoxe din Moldova».

   Sanctitatea Voastra ! In constiinta umanitatii, in general si mai ales la crestini, s-a impus de-a lungul istoriei principiul de valoare universala ca nedreptatea, abuzul si silnicia nu pot crea niciodata vreun drept. Acestea pot dura secole de-a randul, dar cand imprejurarile permit, dreptatea istorica impune repararea nedreptatii si restabilirea adevarului precum si a drepturilor ce decurg din aceasta restabilire.

   Conform acestui principiu, exercitarea jurisdictiei Bisericii Ortodoxe Ruse asupra romanilor ortodocsi din Basarabia, intre anii 1769-1774, 1787-1791, 1808-1918, 1940-1941, 1944-1992, a fost un act nedrept si abuziv din punct de vedere al realitatii istorice si al normelor de drept canonic, deoarece a fost urmarea unor abuzuri politice care au lezat dreptul istoric.

   Conform marturiilor istorice, pe teritoriul locuit astazi de romani, cuvantul Evangheliei lui Hristos a fost propovaduit inca din primele veacuri crestine. Propovaduirea Evangheliei pe acest teritoriu a coincis cu insasi formarea poporului roman care a aparut in istorie ca popor crestin. Poporul roman a devenit astfel unul din primele popoare crestine ale Europei, eveniment ce a avut loc cu multe secole inainte de crestinarea slavilor.

   Viata crestina a avut o continuitate permanenta pe acest teritoriu, romanii ortodocsi afirmandu-si neintrerupt apartenenta la Biserica Ortodoxa a Rasaritului.

   Indata ce conditiile istorice au permis, romanii ortodocsi au obtinut dreptul de a avea episcopi pamanteni. Acest drept, bazat pe traditia canonica a Bisericii, a fost cerut cu multa insistenta Patriarhiei de Constantinopol mai ales de crestinii ortodocsi romani din teritoriile din stanga si din dreapta Prutului, ce constituiau impreuna un Principat roman cunoscut in Europa cu numiele de Tara Moldovei.

   In anul 1401, Domnitorul Moldovei a cerut ca in fruntea organizarii bisericesti din aceasta tara sa fie recunoscut de catre Patriarhia de Constantinopol mitropolitul pamantean IOSIF MUSAT. Prin acest act, Mitropolia Moldovei era recunoscuta ca servind o etnie distincta in cadrul unui teritoriu bine definit geografic si istoric. Drept consecinta, potrivit legislatiei bisericesti canonice, diferita de cea a imperiilor schimbatoare, nimeni si niciodata nu avea dreptul sa desfiinteze, sa modifice sau sa injumatateasca jurisdictia ei in teritoriul ce-i revenea de la intemeiere si cu recunoastere canonica.

   Cursul normal al lucrurilor a fost din pacate intrerupt in a doua jumatate a secolului al XVIII-lea, prin ocuparea de catre armatele rusesti a pamantului romanesc al Tarii Moldovei (1769-1774, 1787-1791). Printre masurile luate in mod abuziv de ocupanti a fost si amestecul brutal in treburile Bisericii din Moldova prin impunerea la Iasi, in 1789, a unui loctiitor de mitropolit, AMBROZIE, rus de neam, care venise in Moldova odata cu trupele rusesti.

   Dupa o scurta perioada de normalizare si cand nu se terminase inca razboiul ruso-turc (1806-1812), imperiul tarist infiinteaza un «exarhat» ce cuprindea Mitropoliile Moldovei si Tarii Romanesti, subordonandu-le din nou, in mod samavolnic, Bisericii Ortodoxe Ruse. Prin aceasta, Mitropolitul canonic al Mitropoliei Moldovei, VENIAMIN COSTACHI, este nevoit sa se retraga din scaun spre marea durere a clerului si credinciosilor romani. La fel s-a intamplat si cu Mitropolitul DOSITEI FILITIS al Valahiei, care a fost indepartat din scaun in 1809 si trimis in surghiun. Nedreptatea se «institutionalizeaza» prin pacea nedreapta de la Bucuresti din 1812, cand s-a hotarat anexarea teritoriului dintre Prut si Nistru la imperiul tarist. Anexarea a fost fara valoare si nula de drept, caci Turcia nu avea drepturi teritoriale asupra pamantului romanesc, turcii avand putere de suzeranitate, nu de suveranitate asupra acestui pamant. Moldova si Valahia se bucurau de o completa autonomie pe baza unor vechi tratate incheiate cu Imperiul Otoman, prin care li se garanta integritatea teritoriala in schimbul unui tribut anual. In plus, anexarea era un act imoral si neloial fata de intreaga Ortodoxie, intrucat Rusia pravoslavnica isi intindea abuziv stapanirea asupra romanilor ortodocsi din stanga Prutului, cu vechime si vrednicii in campul crestinatatii, legati prin neam, limba si cultura cu cei din dreapta Prutului.

   Urmare acestei anexari politice nedrepte s-a infiintat, in teritoriul ocupat de armatele tariste, Eparhia Chisinaului de catre Biserica Ortodoxa Rusa, in 1813. Fara a fi consultat clerul si credinciosii, a fost sfasiat teritoriul jurisdictional al Mitropoliei Moldovei, infiintata cu peste patru veacuri inainte, si a Episcopiei Husilor. In scrisoarea Sanctitatii Voastre din 6 octombrie 1992 justificati aceasta actiune prin faptul ca la acea data Biserica Ortodoxa Romana nu era inca o Biserica autocefala. Este adevarat ca recunoasterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Romane a avut loc dupa infiintarea Eparhiei de Chisinau, intr-un teritoriu ce nu cuprindea aceasta eparhie. Dar, se impune a fi subliniata o constatare : in 1448 Biserica Ortodoxa Rusa a fost recunoscuta de Patriarhia Constantinopol ca Biserica autocefala, dar fara a avea jurisdictie asupra crestinilor ortodocsi romani din Basarabia.

   Actul anexarii Basarabiei la imperiul tarist si infiintarea Eparhiei de Chisinau a dus nu «la eliberarea de sub stapanirea otomana a Moldovei», cum afirmati Sanctitatea Voastra in aceeasi scrisoare, ci a insemnat trecerea de la robia turceasca la robia ruseasca mai aspra si mai neinduratoare. Turcii ne-au respectat traditiile, limba si specificul national. Au acceptat voievozi si ierarhi de acelasi neam cu poporul pastorit. Imperialismul rus insa, folosindu-se de ierarhii rusi inscaunati in Basarabia fara a se cere acordul clerului si credinciosilor romani locali, absolut majoritari, a exercitat asupra acestora un necrutator proces de rusificare, manifestat in diferite feluri.

   Astfel, dintre toti chiriarhii asezati de Biserica Rusa in scaunul episcopal de la Chisinau numai unul a fost de acelasi neam si de aceeasi limba cu clerul si credinciosii pastoriti. Acestia, adica romanii, conform unui recensamant din 1817, reprezentau 86% din locuitorii Basarabiei. In 1813 a fost infiintat un seminar teologic, dar si acest fapt, binecuvantat in sine, a fost transformat in mijloc de deznationalizare a romanilor si de indepartare a lor de fratii din dreapta Prutului. Amintim in acest sens ca, in prima perioadei a functionarii acestui seminar, din 25 de profesori numai unul a fost roman. Limba rusa a devenit de asemenea singura limba de predare la Seminarul din Chisinau, conform Regulamentului Seminariilor din 1840, impus de tarul NICOLAE I.

   In acelasi timp, manastirile moldovene au fost supuse si ele rusificarii prin incercarea le a se inlocui limba romana cu limba slavona la oficierea slujbelor bisericesti. Cartile romanesti de slujba au fost de asemenea distruse, asa cum s-a intamplat mai ales in timpul pastoririi arhiepiscopului PAVEL EBEDEV (1871-1881).

   In aceasta situatie tragica a fost gasita Basarabia in aniul 1918, cand popoarele din imperiul tarist au putut sa-si recapete libertatea. Ne-a mahnit adanc afirmatia Sanctitatii Voastre ca in «anul 1918 Basarabia a fost ocupata de armatele romane» (scrisoarea din 6 octombrie 1992). Va amintini doar ca in 5 martie 1917 se primise la Chisinau telegrama oficiala de la Petrograd in care se spunea ca «Basarabia nu mai este in imperiu si ca de acum inainte toti se pot bucura de libertate». In duhul acestei libertati si fara prezenta armatei romane in Basarabia, s-a organizat Moldova suverana si independenta si s-a realizat apoi revenirea ei la sanul Patriei Mame, Romania. Cum era firesc, s-a reparat atunci si nedreptatea savarsita in 1808 pe plan bisericesc, clerul si credinciosii din Basarabia revenind in matca Bisericii Mame Ortodoxe Romane.

   Normalizarea situatiei bisericesti n-a durat insa multa vreme caci, in 1940 si apoi in 1944, in urma ocuparii Basarabiei de catre trupele sovietice, Biserica Ortodoxa Rusa si-a impus din nou, abuziv si necanonic, jurisdictia asupra credinciosilor ortodocsi romani din acest stravechi pamant romanesc, fara a incerca macar un dialog cu Biserica Ortodoxa Romana. Consecintele acestui act sunt bine cunoscute : distrugerea sau inchiderea majoritatii bisericilor si manastirilor de catre regimul sovietic ocupant, numirea unei ierarhii straine de neamul si limba clerului credinciosilor romani moldoveni, desfiintarea Mitropoliei Basarabiei, infiintata de Patriarhia Romana in 1925.

   Suflul sfant al dorintei de libertate si demnitate nationala a facut ca o parte din Basarabia strabuna sa-si dobandeasca suveranitatea si independenta in cadrul Republicii Moldova, incepand cu august 1991. Ca urmare, apare firesc si sfant, reluarea legaturilor cu fratii de acelasi neam si limba din Romania pe diverse planuri, inclusiv cel bisericesc.

   Ceea ce insa ne produce un adanc sentiment de tristete, este atitudinea Inalt Prea Sfinfitului Arhiepiscop VLADIMIR, acum Mitropolit de Chisinau, fata de clerul si credinciosii ce-si manifesta dorinta legitima a unor legaturi mai stranse cu Biserica Mama – Patriarhia Romana. Deoarece un mare numar de preoti si credinciosi si-au manifestat, in mod sincer, aceste sentimente cu totul sfinte, au fost supusi unei prigoane barbare, Prea Sfintia Sa fiind chiar departat violent si samavolnic din resedinta din orasul Balti. Si din acest motiv, Prea Sfintitul Episcop PETRU a facut apel la Patriarhia Romana, dupa ce el s-a plans Sanctitatii Voastre, dar fara rezultat.

   Inalt Prea Sfintitul VLADIMIR a manifest, de asemenea, atitudine de nerespect fata de obligatia canonica de a nu avea nici un fel de legaturi cu grupurile schismatice, rupte din trupul Bisericii Ortodoxe. Astfel, a invitat, ca oaspeti de onoare, in luna noiembrie 1992, doi «arhierei» schismatici din Romania. Aceasta atitudine contravine flagrant cu declaratia de la Constantinopol a Intaistatatorilor Bisericilor Ortodoxe, din martie 1992, care prevede ca «este necesar ca toate Sfintele Biserici Ortodoxe locale, fiind in solidaritate deplina unele cu celelalte, sa condamne aceste grupuri schismatice si sa se abtina de la orice comuniune cu ele, oriunde s-ar afla acestea».

   Situatia bisericeasca din Republica Moldova a devenit si mai tensionata prin hotararea Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, din 5 octombrie 1992, privind acordarea «independentei Bisericii Ortodoxe din Moldova». Aceasta hotarare a fost luata in ciuda celor discutate la intalnirea Noastra de la Constantinopol si a interventiei adresata de Noi Sanctitatii Voastre, la 2 aprilie 1992, prin care Va aratam «ca nu este momentul potrivit a se lua in discutie problema Bisericii din Moldova», «afirmatie justa», recunoscuta chiar de Sanctitatea Voastra in scrisoarea ce Ne-ati adresat la 6 octombrie 1992.

   De aceea, in contextul acestei hotarari unilaterale, precum si a atitudinii antiromanesti a Inalt Prea Sfintitului VLADIMIR si persecutiilor de tot felul la care au fost supusi cei care intretineau legaturi cu fratii si neamurile lor din Romania, Prea Sfintitul Episcop PETRU, scos afara de la Balti, dupa ce s-a adresat Patriarhiei Moscovei, a fost nevoit sa se adreseze Bisericii Neamului sau. Clerul si credinciosii, supusi acelorasi persecutii din partea Inalt Prea Sfintitului VLADIMIR, constituindu-se in Adunarea eparhiala, au reactivat statutar vechea Mitropolie a Basarabiei, l-au ales ca locitiitor de mitropolit pe Prea Sfintitul PETRU si au cerut obladuirea canonica a Bisericii Ortodoxe Romane. Biserica noasta a luat act cu binecuvantare de dorinta si hotararea lor recunoscand autonomia ceruta, precum si pastrarea calendarului vechi si a traditiilor bisericesti locale.

   In scrisoarea Sanctitatii Voastre sunt invocate o serie de canoane pentru sustinerea opiniei cu privire la asa-zisa «ingerinta anticanonica din partea Patriarhiei Romane in problemele interne ale Bisericii Ortodoxe din Moldova».

   Mai intai, precizam ca invocarea canonului 8 al Sinodului III ecumenic nu poate, in nici un caz, justifica extinderea jurisdictionala a Patriarhiei Moscovei asupra Bisericii rominesti din Republica Moldova. Prin acest canon se recunoaste tocmai indatorirea Bisericii unei natiuni (Biserica Ciprului), de a se organiza etnic si de a se conduce independent de Biserica altui neam (Biserica Antiohiei). Se prevede aici obligatia ca «nici un episcop sa nu cuprinda alta eparhie, care nu a fost mai de demult si dintru inceput sub mana lui sau a celor dinaintea lui. Iar daca cineva a cuprins o eparhie straina si in chip silnic a pus-o sub stapanirea lui, pe aceasta sa o dea inapoi, ca sa nu se calce canoanele parintilor, si nici sub cuvant de lucrare sfintita, sa se furiseze trufia stapanirii lumesti».

   In spiritul acestui canon putem aprecia ca tocmai Biserica Ortodoxa Rusa, datorita imprejurarilor politice cunoscute, este aceea care a cotropit jurisdictional o mare parte din vechea Mitropolie a Moldovei, care dateaza de la sfarsiiul secolului al XIV-lea. Anexarea imperialista (tarista si apoi comunista) a teritoriului romanesc de la rasarit de Prut, dinspre hotarele poloneze pana la Marea Neagra, nu a justificat prin nimic extinderea jurisdictiei bisericesti a Patriarhiei Moscovei asupra teritoriului jurisdictional al Mitropoliei Moldovei.

   Canoanele 13, 21 si 22 ale Sinodului de Cartagina, precum si canonul 2 al Sinodului II ecumenic interzic, cum bine afirmati si Sanctitatea Voastra, «episcopului unei anumite eparhii sa-si intinda puterea asupra altei eparhii». Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, prin binecuvantarea acordata reactivarii Mitropoliei Basarabiei, nu facut altceva decat sa restabileasca adevarul istoric si dreptatea canonica ce fusesera incalcate de atatea ori prin extinderea necanonica a jurisdictiei Bisericii Ortodoxe Ruse asupra unei parti a Mitropoliei Moldovei. O astfel de extindere este, conform canonului 13 al Sinodului de la Cartagina, «nula» de drept, iar repararea unei nedreptati se impune cu necesitate.

   Invocarea canonului 59 al Sinodului de Cartagina este, de asemenea, fara obiect, neavand legatura cu problema in cauza.

   Canonul 15 al Sinodului local de la Constantinopol, prevede nu numai interdictia ca un episcop «sa nu se departeze de comuniunea cu propriul sau patriarh», ci si posibilitatea ca episcopul respectiv «sa se desparta pe sine de comuniunea cu Intaistatatorul sau», daca acesta propovaduieste un lucru nedrept si necanonic. Nedreptatea si lipsa de canonicitate caracterizeaza tocmai hotararile Bisericii Ortodoxe Ruse de a extinde si mentine jurisdictia sa asupra unei etnii, alta decat cea rusa, in speta asupra romanilor ortodocsi din Basarabia.

   Prevederile canonului 16 al aceluiasi Sinod, ce interzic numirea de episcopi intr-o eparhie al carei titular este inca in viata, n-au jost nici acestea incalcate de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane prin recunoasterea Prea Sfintitului Episcop PETRU, ca Loctiitor de Mitropolit al Basarabiei, conform hotararii organelor canonice ale acestei eparhii. Mitropolia Basarabiei este o alta eparhie decat cea condusa de Inalt Prea Sfintitul VLADIMIR, caci Inalt Prea Sfintia Sa, conform normelor canonice, poate avea jurisdictie numai asupra credinciosilor ortodocsi rusi din Republica Moldova, atata vreme cat se supune jurisdictiei Patriarhiei Moscovei. In lumina aceluiasi canon 16 de Constantinopol si ca o incalcare a prevederilor acestuia, constatam cu tristete ca, de multe ori, in decursul timpului, Biserica Ortodoxa Rusa a purces la numiri de episcopi in Basarabia in timp ce chiriarhii legitimi erau inca in viata. Amintim, spre exemplificare, cazul deja mentionat al Mitropolitului VENIAMIN COSTACHI, obligat sa-si paraseasca scaunul mitropolitan de la Iasi in 1808, si cel al Mitropolitului EFREM ENACHESCU, inlocuit de Biserica Rusa in 1940 si 1944, pe cand era inca in viata. Inalt Prea Sfintia Sa a fost silit sa se refugieze peste Prut, in urma pactului Ribbentrop – Molotov.

   La cele de mai sus, rugam frateste pe Sanctitatea Voastra a lua in considerare canoanele: 8 al Sinodului III ecumenic si 34 apostolic, in lumina carora se poate evalua corect decizia Sfantului Sinod al Bisericii Noastre din 19-20 decembrie 1992.

   Canonul 8 al Sinodului III ecumenic a reglementat raportul dintre doua Biserici surori. Biserica Antiohiei voia, contrar traditiei canonice, sa-si intinda jurisdictia asupra unei etnii diferite ce forma Biserica Ciprului. Sfintii Parinti ai Sinodului III Ecumenic de la Efes (431) au socotit nelegala si necanonica aceasta tendinta si au impus respectarea principiul etnic in raporturile dintre Biserici. Acest principiu s-a mentinut in istorie si mai tarziu cand, din cauza navalirii islamice arabe si apoi otomane, teritoriie jurisdictionale s-au pastrat intacte pe baza etnica.

   In acelasi sens, se pot intelege si prevederile canonului 34 apostolic. Acesta stabileste modalitatea de conlucrare intre «episcopii fiecarui neam» si se statorniceste principiul sinodalitatii in cadrul unei etnii bine definite. Se prevede aici ca episcopii fiecarui neam sa aiba un Intaistatator al lor, pe care sa-l consulte, iar acesta sa hotarasca impreuna cu ei lucrurile mai importante. Acest principiu canonic fundamental in conducerea bisericeasca ortodoxa s-a perpetuat de-a lungul istoriei, in ciuda tendintelor imperiale de hegemonie romano-bizantina sau de alta natura, si el este valabil si azi in toate bisericile autocefale, care nu fac abstractie de realitatea istorica a unui popor sau neam. Asa se explica faptul ca, in majoritatea cazurilor insasi titulatura oficiala a Bisericilor Ortodoxe autocefale contine numele etniei sau neamului pe care il slujeste Biserica respectiva. De aceea, pretentiile unei Patriarhii Ortodoxe a unui neam sau popor anume, de a avea jurisdictie peste ortodocsi de alt neam, care au propria lor Patriarhie, sunt necanonice si nedrepte, fiind motivate secular-politic, nu spiritual-pastoral.

   Sanctitatea Voastra,
   Suntem datori sa nu uitam ca, pana nu de mult, atat Biserica Ortodoxa Rusa, cat si Biserica Ortodoxa Romana, au avut de suferit, vreme indelungata din pricina unor stapaniri lumeati, fara credinta in Dumnezeu, care au prigonit pe toti cei credinciosi si au impus ura si dezbinarea intre neamuri.

   Acum insa, multumind Bunului Dumnezeu care ne-a daruit puterea de a ne elibera de sub aceasta robie potrivnica credintei, ii revine responsabilitatea de a indrepta nelegiuirile savarsite de stapanirea sovietica atee, care, intre altele, a incercat sa indeparteze pe romanii ortodocsi din Basarabia si Bucovina de Nord de fratii lor de acelasi neam si limba.

   De aceea, ne exprimam incredintarea ca vom gasi la Sanctitatea Voastra si la Biserica Ortodoxa Rusa intelegerea necesara cu privire la actul de binecuvantare acordat de Biserica noastra reactivarii Mitropoliei Basarabiei.

   Considerand ca lamuririle de mai sus sunt pe deplin edificatoare pentru a intelege in mod just, dar si cu dragoste, drepturile sfinte ale clerului si credinciosilor din Republica Moldova de a avea legaturi duhovnicesti cu Biserica Mama, ne exprimam dorinta si speranta ca relatiile fratesti dintre Bisericile noastre vor continua, spre intarirea Ortodoxiei noastre sfinte.

   In spiritul celor de mai sus, suntem gata a continua discutiile pentru a lamuri problemele si neintelegerile si a dovedi astfel ca, in relatiile dintre doua Biserici surori, nu trebuie sa domine considerentele vremelnice de pana acum, ci comuniunea frateasca a Sfintei noastre Ortodoxii.

   Incredintandu-Ne rugaciunilor Sanctitatii Voastre, Va imbratisam frateste in Hristos Domnul nostru,

   TEOCTIST
   PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

 9. Soliman says:

  Stiam despre aceasta scrisoare despre care dumneata mi-o amintesti inca de la publicarea ei!Pe vremea aceea dumneata unde erai?In KGB sub acoperire la Bucuresti? Tocmai ca epistola fostului patriarh Teoctist nu-mi infirma …”contraargumentele”pe cere le-am avansat. Dimpotriva!! Ceea ce faci se cheama rastalmacire , si asa ceva au practicat din plin activistii partiduluide trista amintire.
  Cat priveste botezul meu de crestin ortodox roman nu te poarte grija!!! Oricum , daca tot veni vorba de botez si de Mitropolia ortodoxa romana din Basarabia, iti recomand sa -ti faci botezul acolo din nou si poate din Alexeev deviicu nume curat romanesc”ALEXA/ALEXUTA. Asa ca bunul simt de roman botezat ti-l accept dupa aceea> Pana atunci te consider un comunist voroniian racolat la PSD!! Si fii atent ca astea nu-s sofisme!!
  PS- daca ai cat de putina onoare si bun simt romanesc , te sfatuiesc sa nu cenzurezi nici acest raspuns. Asa,ca sa fie vorba intre noi cei botezati ortodocsi romani.

  • Domnule Soliman (ce frumos şi curat nume românesc şi ortodox!), pe vremea aceea, ca şi înainte eram în Basarabia mea natală, pe care am apărat-o, cu arma în mână, în războiul de pe Nistru din 1992, de agresiunea rusească. Mă întreb: ce făceaţi, oare, dumneavoastră şi alţi solimani atunci când apăram pământul nostru românesc de cazacii şi separatiştii binecuvântaţi de Biserica Rusă de care aparţine jurisdicţional ambasadorul Lazurca? Uşurinţa cu care vorbiţi de sfânta taină a botezului mă face să nu mă angajez într-o discuţie serioasă pe acest subiect. Un creştin adevărat nu poate vorbi în termenii persiflanţi şi insinuanţi la care recurgeţi. Câteva cuvinte despre KGB. Această instituţie represivă, numită anterior NKVD, a chinuit familia mea, lăsând în urmă moarte, multe lacrimi şi suferinţă. Bunicul meu a fost ucis prin împuşcare din ordinul NKVD, în 1946. O bună parte din familia mea a fost nevoită să se refugieze în interiorul României. Numele de familie l-am moştenit şi nu se schimbă prin botez. Peste o treime dintre românii basarabeni au nume de familie de origine slavă (fie rusă, fie polonă, fie ucraineană), iar circa 10% au nume de familie de origine turco-tătară, ceea ce arată forţa de asimilare pe care a avut-o şi o are neamul nostru românesc, din care, dacă ar fi după voia solimanilor, i-aţi exclude şi pe Alexei Mateevici, şi pe Dionisie Erhan. Din câte se vede, nici numele de familie Lazurca nu este de origine românească şi nici nu este românizat fonetic, ca să fi fost Lazurcă.

 10. Soliman says:

  Stimabile,
  Nu fa dumneata aici si acum incriminari prostesti!! Sunt roman din mosi stramosi.Punct si de la capat Sunt banatean tot din mosi stramosi.Punct!! “Soliman” este un nickname si nu am nimic comun cu etnicii turco-tatari.Unde ai fost dumneata in decembrie 1989? Eu am fost la Timisoara alaturi de cei care cu sutele de mii am iesit in strada in fata gloantelor si am scos in strada fostul comitet judetean de partid. Nu iubesc comunismul in niciun fel si nu-l voi iubi niciodata!! Nici pe Iliescu , omul Moscovei in Romania si fost sef cu propaganda la judetul Timis!! El manevreaza si acum PSD,iar Ponta este o unelata in mainile lui!! NU e democratie adevarata in Romania, Iliescul nu este un democrat. Asa cum a scos de 6 ori minerii in strada, asa acum s-a apucat de o alta lovilutie de stat mai sofisticata. El este papusarul sef , cum se zice la voi! Luptatori la Nistru au fost multi ,nu esti singurul. Si Ilie Ilascu a fost. A fost si senator ultranationalist de Romania Mare in Romania. A pornit-o inainte cu COPOSU , care s-a pus simbolic in cusca pentru el si a strabatut Bucurestiul , ca apoi sa ajunga exact in bratele celor mai spurcati securisti!! Sa fie clar: si tu ca si multi alti reprezentanti ai “romanismului :” aveti un mod de gandire comunist si ,personal, nu va accept aceasta eroare voita!! Cei care gandesc si actioneaza cum o faci tu, nu pot ajuge la altceva deca la ce se intampla acum in Romania. O intoarcere in urma cu 23 de ani!! Mai o generatie trebuie sa scrasnim din dinti sa ne debarasam de comunism, in asa hal ati stricat tot ce a facut tara ca sa intre in UE si Nato etc. etc.Nicio social-democratie din lume nu procedeaza cum au procedat USL pentru a ajunge la putere.S-a vazut clar (pt mine)si se vede acum si mai clar pt f multi ca NU BASESCU este ciotul care va sta in cale,ci JUSTITIA pe care vreti sa puneti mana cu orice pret ca sa o subordonai intereselor voastre comunistoide!! Acum faci pe marele crestin ortodox!! Unde erai cand manastirea Capriana era o ruina provocata de comunisti?Dumita si organizatia dumitale PSD vrea sa dea lectii de democratie? Nu-ti dai seama de penibilul demagogiei care o propagi ca pe o pecingine la tine acasa? Si in 1946 tot asa s-a intamplat in Romania cum ati incercat voi sa faceti acum in 2012. Numai ca atunci ati venit cu tancurile diviziei Tudor Vladimirescu.Acum tineti intr-o mana crucea , in ceealalta secera si ciocanul ascunse la spate!! Deh, v-ati modernizat!!!
  J O S C O M U N I S M U L !!

Leave a Reply to Soliman Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: